Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Neologizmy z formantem obcym -ing we współczesnym języku czeskim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.166.13

AbstractDownload articleDownload article

linguistics, word formation, loan-words, suffixes, nouns, jazykověda, tvoření slov, přejímky, sufixy, nominativa

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout