Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Sądownictwo administracyjne na ziemiach polskich pod zaborami

AbstractDownload article

history of law, history of administrative law, history of administrative proceedings, administrative courts, administrative judiciary, administrative procedure, system of courts, judicial system

Odpowiedzialność sędziów w świetle zjawiska judykalizacji polityki

AbstractDownload articleDownload article

władza sądownicza, judykalizacja polityki, odpowiedzialność, judiciary, judicialization of politics, responsibility

Problematyka reprezentacji i odpowiedzialności w kontekście funkcjonowania amerykańskiego urzędu Solicior General

AbstractDownload articleDownload article

Solicitor General, representation, United States, executive, judiciary, conflict between law and politics, Solicior General, reprezentacja, Stany Zjednoczone, władza wykonawcza sądownicza, konflikt prawa i poltyki

Rola sądów administracyjnych w nowozelandzkim systemie prawnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.320.8

AbstractDownload articleDownload article

New Zealand judiciary, New Zealand law, New Zealand legal system, administrative tribunals, administration, New Zealand administration, New Zealand

Szkoły prawnicze jako przykład „demokratyzacji” wymiaru sprawiedliwości w początkach Polski Ludowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.324.13

AbstractDownload articleDownload article

law school, judge, prosecutor, training, judiciary, Rechtsschule, Richter, Staatsanwalt, Schulung, Gerichtswesen

Notion and Essence of Judicial Law

AbstractDownload articleDownload article

judicial law, justice, judicial proceeding, judicial procedure, judiciary, Prawo sądowe, sprawiedliwość, proces sądowy, postępowanie sądowe, postępowanie sądowe, sądownictwo

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout