Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Transhumanizm i perspektywy jego oddziaływań na prawoznawstwo. Wybrane problemy

AbstractDownload articleDownload article

transhumanism, modern legal philosophy, legal theory, jurisprudence

Precedensowy charakter uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.20.3

AbstractDownload articleDownload article

prawo precedensowe, działanie precedensów, źródła prawa, precedensy, orzecznictwo sądowe, zamknięty katalog źródeł prawa, wykładnia prawa, współczesne przemiany w stosowaniu prawa, prawotwórcza rola sądów administracyjnych, prawo sędziowskie, uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, precedent law, action precedents, source of law, precedents, jurisprudence, closed catalog of law sources, interpretation of the law, modern transformations in the use of law, law making rol e of administrative courts, court law, judge law, resolutions of the Supreme Administrative Court

Prawo i płeć. Kilka uwag o potencjale krytycznym feministycznej jurysprudencji

AbstractDownload articleDownload article

феміністична юриспруденція, теорія критики, фемінізм, право, рів- ність перед законом, юридична освіта, репродуктивні права, feminist jurisprudence, critical theory, feminism, law, equality before law, legal education, reproductive rights

Orzecznictwo i doktryna jako źródło prawa prywatnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.112.4

AbstractDownload articleDownload article

sources of law, jurisprudence, doctrine, legal relationship, interpretation of regulations and its role in shaping legal relations

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout