Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

KONFLIKT POKOLENIOWY JAKO ZWIERCIADŁO SPORU IDEOLOGICZNEGO (« Information Man » n°2) Retrospektywne spojrzeniena anni di piombo w wybranych włoskich filmach fabularnych przełomu lat 70. i 80.

AbstractDownload articleDownload article

polityka i kino, Włochy lat 70., Czerwone Brygady, Bernardo Bertolucci, Dino Risi, Gianni Amelio, politics and cinema, italy in 1970s, The Red Brigades

Nie tylko ideologia (Recenzja: Marek Hendrykowski, „Socrealizm po polsku. Studia i szkice”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2015, ss. 223)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.22.13

Download articleDownload article

realizm socjalistyczny, stalinizm, film, kino, socialist realism, stalinism, film, cinema

Un examen a los usos, abusos y disfunciones de la realidad virtual (Reseña: Teresa López-Pellisa, „Patologías de la realidad virtual: cibercultura y ciencia ficción”, Fondo de Cultura Económica, Madrid & México 2015, 280 pp.)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.22.23

Download articleDownload article

realidad virtual, ciencia ficción, literatura occidental contemporánea, cine, estudios culturales, rzeczywistość wirtualna, fantastyka naukowa, współczesna literatura zachodnia, kino, kulturoznawstwo, virtual reality, science fiction, contemporary Western literature, cinema, cultural studies

Rasa, płeć, choroba. Sposoby reprezentowania czarnych kobiet w kontekście epidemii AIDS w Stanach Zjednoczonych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.6

AbstractDownload articleDownload article

cinema, television, film, gender, sex, race, woman, women, black, feminism, racism, HIV, AIDS, kino, telewizja, TV, film, płeć, gender, rasa, kobiety, kobieta, czarne, czarni, feminizm, rasizm

Film genre patterns and complex narrative strategies in the service of authorship

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.3

AbstractDownload articleDownload article

film genre, complex narration, author cinema, generic allegory, contemporary film, gatunki filmowe, złożoność narracyjna, kino autorskie, alegoria gatunkowa, kino współczesne

Detours of absurdity: Coen brothers’ Fargo in the noir melting pot of genre patterns

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.4

AbstractDownload articleDownload article

film noir, film history, film genres, cinema of Coen brothers, historia filmu, gatunki filmowe, kino braci Coen

Zombiczna transmedialność i złośliwy demon obrazów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.4

AbstractDownload articleDownload article

subgatunki horroru, found footage, kino zombie, cyfrowe media, meta-kino, subgenres of horror, zombie cinema, digital media, meta-cinema

“Cool XXL”: Slovak millennial films in the context of postsocialist sensibility (of Slovak cinema)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.6

AbstractDownload articleDownload article

Slovak cinema, postsocialism, anaesthetics, social drama, festival film, Carthesian perspective, kino słowackie, postsocjalizm, anestetyka, dramat społeczny, kino festiwalowe, Kartezjańska perspektywa

Opera w filmie — opera filmowa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.7

AbstractDownload articleDownload article

opera, kino, kompozycja, synteza sztuk, film, composition, synthetic art

Liberté, égalité, sororité. Kobiece gatunki cielesne i francuskie „ekstremistki”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.8

AbstractDownload articleDownload article

nowy ekstremizm francuski, Linda Williams, gatunki cielesne, kino kobiet, New French Extremity, body genres, women’s cinema

No longer a trivial entertainment: Popular cinema in Poland after 2000

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.10

AbstractDownload articleDownload article

Polish cinema, Polish popular cinema, Polish contemporary cinema, polskie kino, polskie kino popularne, polskie kino współczesne

Emotional investments: Contemporary Polish romantic comedy and neoliberalism

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.11

AbstractDownload articleDownload article

romantic comedy, neoliberalism, family film, Polish cinema, romance, emotions, komedia romantyczna, neoliberalizm, kino familijne, kino polskie, romans, emocje

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout