Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Globalne zarządzanie w perspektywie transnarodowego materializmu historycznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.21.2

AbstractDownload articleDownload article

transnational historical materialism, global governance, capitalist economy, commodification, globalization, liberalization, transnarodowy materializm historyczny, globalne zarządzanie, gospodarka kapitalistyczna, komodyfikacja, globalizacja, liberalizacja

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout