Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Perswazyjność komunikatu rytuału/ekspresji — przemówienie publiczne

AbstractDownload articleDownload article

style, persuasion, ritual/expressive communication, public speech, rhetoric strategies, styl, perswazja, komunikat rytuału/ekspresji, przemówienie, strategia retoryczna

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout