Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Bariery w dostępie do informacji gospodarczej dla konsumenta-seniora

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.26.1

AbstractDownload articleDownload article

commercial information, older consumer, digital exclusion, information duties, unfair commercial practices, informacja gospodarcza, konsument-senior, obowiązki informacyjne, nieuczciwe praktyki rynkowe, wykluczenie cyfrowe

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout