Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Szara strefa w gospodarce Ukrainy

AbstractDownload articleDownload article

shadow economy, shadow economic activities, level of shadow economy, Ukraine, shadowing, corruption, szara strefa, aktywność szarej strefy, stopa szarej strefy, Ukraina, korupcja

Kodeksowe i pozakodeksowe określenie sankcji karnych związanych z penalizacją przestępstw korupcyjnych

AbstractDownload articleDownload article

corruption, penal sanctions, criminal law, corruption crimes, anti-corruption, penal code, economic criminal law, korupcja, sankcje karne, przestępstwa korupcyjne, prawo karne, kodeks karny, prawo antykorupcyjne, prawo karne gospodarcze

Możliwości i bariery akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej: wybrane aspekty

AbstractDownload articleDownload article

akcesja, geopolityczne położenie, korupcja, zróżnicowanie regionalne, accession, geopolitical situation, corruption, regional differences

Історичні передумови виникнення та розвитку корупції як антисоціального явища

AbstractDownload articleDownload article

corruption, official, gift, bribe, korupcja, urzędnik, prezent, łapówka

Масовість як характерна ознака корупції в Україні

AbstractDownload articleDownload article

massive involvement, massive involvement in corrupt criminality, acceptable level of corruption, corruption control strategy, korupcja; masowość korupcji, przestępczość korupcyjna, dopuszczalny poziom korupcji, strategia zwalczania korupcji

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout