Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Doznanie estetyczne vs zagrożenie egzystencji. Dwa niezwykłe przykłady

Download articleDownload article

góry, krajobraz, doznanie estetyczne, wspomnienia, liryka, mountains, landscape, aesthetic experience, memories, lyric poetry,

Питання декомунізації пропріального ландшафту України та Польщі: нормативно-правова база і практика

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.3

AbstractDownload articleDownload article

decommunisation, onomasticon, proper names landscape, urbonymy, dekomunizacja, onomastykon, krajobraz proprialny, urbanonimy

Grenzüberschreitung. „Romantische Reise“ und „Preußentum-Probe“ im Vormärz: Wácslaw Wladiwoj Tomeks Wanderungen im schlesisch-böhmischen Grenzland

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.7

AbstractDownload articleDownload article

pogranicze, tożsamość, góry, krajobraz, Śląsk, Czechy, XIX wiek, budowa państwa, Wácslaw Wladiwoj Tomek, frontier, identity, mountains, landscape, Silesia, Bohemia, 19th century, nation building, Vácslav Vladivoj Tomek

Przekroczenie granicy. Romantyczna podróż i próba pruskości w okresie przedmarcowym — Wácslawa Wladiwoja Tomka wędrówki po pograniczu śląsko-czeskim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.8

AbstractDownload articleDownload article

pogranicze, tożsamość, góry, krajobraz, Śląsk, Czechy, XIX wiek, budowa państwa, Wácslaw Wladiwoj Tomek, frontier, identity, mountains, landscape, Silesia, Bohemia, 19th century, nation building, Vácslav Vladivoj Tomek

„Góry to naisto najszlachetniejsze dzieło Boże”. O Złotej wolności Zofii Kossak

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.19

AbstractDownload articleDownload article

Zofia Kossak, Sądecczyzna, Pieniny, krajobraz, arianie, Nowy Sącz region, landscape, Polish Brethren

Potopu świata fale i Mer de Glace. O pewnym sposobie obrazowania górskiego pejzażu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.23

AbstractDownload articleDownload article

Mer de Glace, góry, krajobraz, literatura, mountains, landscape, literature

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout