Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Zmiany demograficzne a polski rynek pracy

AbstractDownload articleDownload article

demographic dependency ratio, demography, emigration, labor market, labor productivity, Poland, Poles, productive/post-productive age, social policy, society ageing

Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim rynku pracy

AbstractDownload articleDownload article

women discrimination, institutional discrimination, Polish labor market

Economic features of monetary policy of countries in and their influence on unemployment rate of Ukraine

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.19.3

AbstractDownload articleDownload article

pieniężno-kredytowa polityka, bezrobocie, rynek pracy, kraje z gospodarką przejściową, instrument rynku pieniężnego, monetary policy, unemployment, labor market, countries in transition, monetary instruments

Przyczyny wykluczenia osób starszych z rynku pracy w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.9

AbstractDownload articleDownload article

labor market, older people, discrimination, exclusion, occupational activity

Neoklasyczne teorie dyskryminacji w warunkach konkurencji doskonałej — analiza krytyczna

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.25.2.3

AbstractDownload articleDownload article

discrimination against women, neoclassical theories, perfect competition, labor market

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout