Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Der Zobtenberg-Garten und Eichendorffs frühe Raumkonzepte

AbstractDownload articleDownload article

Eichendorff, Tagebuch, Landschaftsgarten, Zobten, Sakralisierung, diary, landscape park, Mount Ślęża, sacralisation

Doznanie estetyczne vs zagrożenie egzystencji. Dwa niezwykłe przykłady

Download articleDownload article

góry, krajobraz, doznanie estetyczne, wspomnienia, liryka, mountains, landscape, aesthetic experience, memories, lyric poetry,

Symboliczne i mityczne góry Kaszubów. Ich rola w kulturze i literaturze kaszubskiej od XIX wieku do okresu międzywojennego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.5

AbstractDownload articleDownload article

mountains, Kashubia, landscape, identity building, regionality

Питання декомунізації пропріального ландшафту України та Польщі: нормативно-правова база і практика

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.3

AbstractDownload articleDownload article

decommunisation, onomasticon, proper names landscape, urbonymy, dekomunizacja, onomastykon, krajobraz proprialny, urbanonimy

Tatry i Zakopane w doświadczeniu Jerzego Żuławskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.27

AbstractDownload articleDownload article

Tatras, mountaineering, poetry, landscape

Tatry i Zakopane w doświadczeniu Jerzego Żuławskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.27

AbstractDownload articleDownload article

Tatras, mountaineering, poetry, landscape

Grenzüberschreitung. „Romantische Reise“ und „Preußentum-Probe“ im Vormärz: Wácslaw Wladiwoj Tomeks Wanderungen im schlesisch-böhmischen Grenzland

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.7

AbstractDownload articleDownload article

pogranicze, tożsamość, góry, krajobraz, Śląsk, Czechy, XIX wiek, budowa państwa, Wácslaw Wladiwoj Tomek, frontier, identity, mountains, landscape, Silesia, Bohemia, 19th century, nation building, Vácslav Vladivoj Tomek

Przekroczenie granicy. Romantyczna podróż i próba pruskości w okresie przedmarcowym — Wácslawa Wladiwoja Tomka wędrówki po pograniczu śląsko-czeskim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.8

AbstractDownload articleDownload article

pogranicze, tożsamość, góry, krajobraz, Śląsk, Czechy, XIX wiek, budowa państwa, Wácslaw Wladiwoj Tomek, frontier, identity, mountains, landscape, Silesia, Bohemia, 19th century, nation building, Vácslav Vladivoj Tomek

„Góry to naisto najszlachetniejsze dzieło Boże”. O Złotej wolności Zofii Kossak

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.19

AbstractDownload articleDownload article

Zofia Kossak, Sądecczyzna, Pieniny, krajobraz, arianie, Nowy Sącz region, landscape, Polish Brethren

Potopu świata fale i Mer de Glace. O pewnym sposobie obrazowania górskiego pejzażu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.23

AbstractDownload articleDownload article

Mer de Glace, góry, krajobraz, literatura, mountains, landscape, literature

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout