Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Testament prywatny w orzeczeniach sądów apelacji lwowskiej w okresie międzywojennym

AbstractDownload articleDownload article

висловлення останньої волі, Апеляційний суд у Львові, спадкода- вець, свідки при заповіті, приватний заповіт, last will and testament, Lvov Court of Appeal, testator, will witnesses, private will

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout