Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Le trappole tese al traduttore polacco durante la traduzione di testi giuridici italiani e polacchi

AbstractDownload articleDownload article

legal language, criminal proceedings, accused, Carofiglio

Probleme stellen, Probleme lösen. Zur Metapher im Wortverzeichnis zum Bürgerlichen Gesetzbuche von Otto Gradenwitz

AbstractDownload articleDownload article

Legal language, metaphor, determinative compound nouns, meaning, concept

Kilka uwag o problematyce komunikatywności tekstów prawnych

AbstractDownload articleDownload article

legal language, creation of law, legal writing, flexibility of law, precision of law, clarity of law, articulateness of law, legislator, język prawny, język prawa, tworzenie prawa, legislacja, język ustaw, elastyczność, jasność, zrozumiałość, komunikatywność ustawodawca, kompetencja językowa

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout