Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Wpływ perswazji na styl określania: kreowanie postaci kosmopolityzmu przez słowniki

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

cosmopolitanism, ideology, lexicography, dictionaries, definitions, newspeak, persuasion, kosmopolityzm, ideologia, leksykografia, słowniki, definicje, nowomowa, perswazja

Значение внутренней формы слова при форми- ровании эмотивной оценочности русской субстандартной лексики и фразеологии

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.162.5

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

semantics, pragmatics, substandard, emotional evaluation, Russian lexis and phraseology, lexicography, semantyka, pragmatyka, substandard, ewaluacja emocjonalna, leksyka i  frazeologia rosyjska, leksykografia

Гуцульська діалектна лексика і фразеологія в українській художній мові: лексикографічне опрацювання

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.8

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ukrainian dialectology, Hutsul dialect, lexicography, fiction language, dialektologia ukraińska, dialekt huculski, leksykografia, język literacki

Принципы построения русско-польского словаря разговорной речи

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.8

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

colloquial language, dictionary entry, Russian-Polish lexicography, język potoczny, artykuł hasłowy, leksykografia rosyjsko-polska

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy