Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Rozkład świata na miarę człowieka: współczesność z perspektywy słoweńskiego dramatopisarstwa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.10

AbstractDownload articleDownload article

Slovenian contemporary drama, globalization, traditional values, homo sacer, Christianity, neoliberalism, slovenska sodobna dramatika, globalizacija, tradicionalne vrednote, homo sacer, krščanstvo, neoliberalizem

Reduction of liberalism in Lithuanian media policy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.9.2(17).2

AbstractDownload articleDownload article

media policy, liberalism, state, crisis, regulation, marketization

Vivere est cogitare. Szkic o dorobku naukowym prof. Marii Zmierczak

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.4.2

AbstractDownload articleDownload article

Maria Zmierczak, liberalism, fascism, nazism, totalitarianism, rule of law, political and legal doctrines

Proteuszowy świat myśli politycznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.4.4

AbstractDownload articleDownload article

Proteus, myth, liberalism, republicanism, interpretation, tradition

Globalna sprawiedliwość a problem imigracji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.3

AbstractDownload articleDownload article

global justice, liberalism, communitarianism, immigration, free-rider problem, globalna sprawiedliwość, liberalizm, komunitaryzm, imigracja, problem gapowicza

Poprawne politycznie działania jako odpowiedź na problem inności

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.16(26).7

AbstractDownload articleDownload article

political correctness, linguistic politeness, discrimination, moral foundations, conservatism, liberalism

The Value-Pluralism and Liberalism Problem Revisited

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.1.7

AbstractDownload articleDownload article

liberalism, values, pluralism

Communitarian Dimensions in the Socio-Political Thought of the Solidarity Movement in 1980–1981

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.1.8

AbstractDownload articleDownload article

Solidarity, communitarianism, liberalism, the programme of Self-Gov- 1e rning Republic, transformation

Nacjonalizm włoski — pomiędzy nacjonalitaryzmem a nacjonalfaszyzmem

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.40.4.11

AbstractDownload articleDownload article

nationalism, nationalitarianism, national-fascism, fascism, authoritarianism, anti- liberalism

Emotional investments: Contemporary Polish romantic comedy and neoliberalism

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.11

AbstractDownload articleDownload article

romantic comedy, neoliberalism, family film, Polish cinema, romance, emotions, komedia romantyczna, neoliberalizm, kino familijne, kino polskie, romans, emocje

Przerosty etatyzmu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.26.12

AbstractDownload articleDownload article

etatyzm, myśl ekonomiczna, liberalizm, państwo, interwencja, demokracja, statism, liberalism, economical thought, interventionism

Krytyka kapitalizmu jako krytyka kultury

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.1.4

AbstractDownload articleDownload article

Marxism, hauntology, modernity, postmodernity, capitalism, neoliberalism, capitalist realism, left, marksizm, widmontologia, nowoczesność, ponowoczesność, kapitalizm, neoliberalizm, realizm, kapitalistyczny, lewica

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout