Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Zaliczenie okresu zatrzymania prawa jazdy na poczet zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

AbstractDownload articleDownload article

driving ban, confiscation of driving licence, penal measure

Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності за законодавством України

AbstractDownload articleDownload article

umowa licencyjna, licencja, umowa autorska, prawo własności intelektualnej, licence contract, licence, copyright contract, intellectual property rights

Cel(e) wykonywania kary pozbawienia wolności a instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia (uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2017 r., I KZP 2/171)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.46.5

AbstractDownload articleDownload article

purpose(s) of punishment, release on licence, judicial sentencing

An obligation to remedy damage in connection with an early release on licence

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.47.5

AbstractDownload articleDownload article

remedying damage, compensation, release on licence, compensatory measure, offender, aggrieved party

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout