Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Elite Trends in the Literary Scholarship of Post-Independence Ukraine

AbstractDownload articleDownload article

literary elites, psychoanalytical literary criticism, academic literary studies, post-Chornobyl library, post-independence Ukraine, Літературні еліти, психоаналітична літературна критика, академічне літературознавство, післячорнобильська бібліотека, незалежна Українa

Międzyrzecze kultur. Rzecz o współczesnej rosyjskojęzycznej literaturze ukraińskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.13

AbstractDownload articleDownload article

20th- and 21st-century Ukrainian literature, Ukrainian literature written in Russian, contemporary Ukrainian literary criticism, украинская литература XX–XXI ст., русскоязычная украинская литература, современная украинская литературная критика

Książka popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży w oczach krytyków — rekonesans badawczy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.11

AbstractDownload articleDownload article

literary criticism, books/literature for children and young people, popular science books for children and young people, educational books

Możliwe i uniemożliwione przyjemności w kulturze PRL (Recenzja: „Kultura popularna w Polsce 1944–1989: między projektem ideologicznym a kontestacją”, red. Katarzyna Stańczak-Wiślicz, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2015, ss. 256)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.22.12

Download articleDownload article

kultura popularna, film, piosenka w kulturze popularnej, cenzura, krytyka literacka, popular culture, film, song in popular culture, censure, literary criticism

The Defence of Fantasy (Review: Brian Attebery, „Strategies of Fantasy”, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis 1992, 153 pp.)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.22.16

Download articleDownload article

fantasy, theory of literature, science fiction, American and British Literature, literary criticism, fantasy, teoria literatury, literatura angielska i amerykańska, science fiction, krytyka literacka

Once Upon a Time... (Review: Susan Sellers, „Myth and Fairy Tale in Contemporary Women’s Fiction”, Palgrave Macmillan, New York 2001, 210 pp.)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.22.17

Download articleDownload article

mit, baśń, feministyczna krytyka literacka, współczesna literatura kobieca, myth, fairy tale, feminist literary criticism, contemporary women’s fiction

Codifying chaos

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.9.21

Download articleDownload article

fantasy, teoria literatury, literatura angielska i amerykańska, science fiction, krytyka literacka, fantasy, theory of literature, science fiction, American and British Literature, literary criticism

Feministyczne gry z autobiografią

AbstractDownload articleDownload article

literature, autobiography, feminism, reading strategy, feminist literary criticism, female autobiography

Feminist games with autobiography

AbstractDownload articleDownload article

literature, autobiography, feminism, reading strategy, feminist literary criticism, female autobiography

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout