Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Czasopisma:

Artykuły:

Przejdź do strony: 1234567 > >>

Nihiliści czy romantycy? Postawy polskich socjalistów wobec małżeństwa na przełomie XIX i XX w. (do 1914 r.) w świetle pamiętników, listów i literatury pięknej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

nihiliści, romantycy, socjaliści, małżeństwo, pamiętniki, listy, literatura piękna

Janusz Dunin: badacz osobny. Uwagi o cechach metody naukowej i bibliologii otwartej uczonego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Janusz Dunin, bibliology, interdisciplinary studies, literature bibliophily, popular literature, children’s books, bibliologia, badania interdyscyplinarne, bibliofilstwo, literatura popularna, książka dziecięca

Proces norymberski i powstanie warszawskie a literatura obozowa PRL

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Nuremberg Trials, Warsaw Uprising, prison and concentration camp literature, language of power, proces norymberski, powstanie warszawskie, literatura obozowa, język władzy

Сенсорика пространства в стихотворении Михаила Юрьевича Лермонтова Из Гете […] Горные вершины спят во тьме ночной

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Lermontov, notion of space, notion of time, Romanticism, Russian literature, Lermontow, pojęcie przestrzeni, pojęcie czasu, romantyzm, literatura rosyjska

La narrativa breu de Josep Lozano

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Josep Lozano — short fiction — contemporary literature — Valencian literature, narrativa breu — literatura actual — literatura del País Valencià

Lengua, literatura y  fantasticidad en dos relatos de Pere Calders

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Pere Calders — Catalan contemporary literature — the fantastic — literary language — literatura contemporánea catalana — lo fantástico — lengua literaria

Hacia la subjetividad del mundo vegetal en la prosa de Mercè Rodoreda

AbstractPobierz artykuł

Mercè Rodoreda — vegetal imagery — garden in 20th-century literature — imaginario vegetal — jardín en la literatura del s. XX

Hacia la subjetividad del mundo vegetal en la prosa de Mercè Rodoreda

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Mercè Rodoreda — vegetal imagery — garden in 20th-century literature — imaginario vegetal — jardín en la literatura del s. XX

Оппозиция «фемининность– маскулинность» и проблема общения в современной немецкой «женской литературе»

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

female fiction forms in literature, women’s creativity writing, gender studies, gender stereotypes, communication, monologue style of narration, problem of family and marriage, literatura kobieca, stereotypy genderowe, komunikacja, monologowy typ narracji, problem rodziny i związku małżeńskiego

Зрение как литературно-культурный код в жанре путешествия русского сентиментализма (А.Н. Радищев — Н.М. Карамзин)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

senses, vision in literature, allegory, description, travelogue (literary journey), zmysły, obraz w literaturze, alegoria, opis, literatura podróżnicza

Чи впливає зорова поезія на відчуття?

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

contemporary visual poetry in Ukrainian, visual poetry, emblematic poetry, stimulation, Baroque game, poezja wizualna, barok, gra, współczesna literatura ukraińska, recepcja poezji wizualnej

O przyczynach braku wyobrażeń miłości fizycznej w literaturze górnołużyckiej i kaszubskiej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Upper Lusatian literature, Cassubian literature, literary representations of physical lo­ve, sexuality in literature, serbska literatura, kašubska literatura, literarne zwobraznjenja fyziskeje lu­bosće, seksualizm wliteraturje

Przejdź do strony: 1234567 > >>
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy