Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Aktywizm miejski i nowe rozumienie kultury. Przyczynek do badań miejskich na Ukrainie i Białorusi

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668/19.4

AbstractDownload articleDownload article

urban activism, urbanism, urban policies, participation, local communities, culture of participation, city

Strategia rozwoju systemów teleinformatycznych krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.13

AbstractDownload articleDownload article

telecommunications, alarm system, strategy, local communities

Działalność kulturalna ochotniczych straży pożarnych na tle innych kierunków aktywności

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.17

AbstractDownload articleDownload article

cultural activities, volunteer fire brigades, local communities, forms and extent of acting

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout