Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Znaczenie kontekstu sytuacyjnego w lokalnej polityce publicznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.21.8

AbstractDownload articleDownload article

comune, local public policy, programming of public policy, situational context, gmina, lokalna polityka publiczna, kontekst sytuacyjny, planowanie polityki publicznej

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout