Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Miłość erotyczna w kilku rosyjskojęzycznych utworach Vladimira Nabokova. Nabokov i Władimir Sołowjow

AbstractDownload articleDownload article

Nabokov, Solovyov, love, sex, hereafter

Zdobycie obcej wiedzy kluczowym motywem BIZ ulokowanych za granicą

AbstractDownload articleDownload article

FDI, knowledge spillovers

Sémantika snů v druhé sbírce Odisej (Odysseus) slovinského básníka Gregora Strnišy

AbstractDownload article

Slovene literature, the poetry of Gregor Strniša, dreams in literature, lyrical subject, postsymbolism

Obraz kobiecości a ewolucja archetypu animy w wybranych powieściach Vladimira Nabokova

AbstractDownload articleDownload article

anima, psychoanalysis, archetype, woman, love

Запахи и звуки как знаки любви в романе Ивана Гончарова Обломов

AbstractDownload articleDownload article

Goncharov, Oblomov, senses, the problem of love, olfactory motif, sound motif, Gonczarow, zmysły, problem miłości, motyw zapachu, motyw dźwięku

Ekstaza miłości. Asceza w  teorii i  praktyce życiowej Jelizawiety Skobcowej (Matki Marii, 1891–1945)

AbstractDownload articleDownload article

bestial rage, asceticism, apateu, “Christian work”, brotherly love, звериная злoба, аскетизм, apateu, „христианское делание”, любовь к ближнему

Любовный аффект в ранней лирике Рюрика Ивнева

AbstractDownload articleDownload article

R. Ivnev, love affect, “untold”, modernism/neomodernism, R. Iwniew, miłosny afekt, „niewyrażalne”, modernizm/neomodernizm

Substantivní neurčitá zájmena s předponou ně-/ne- v češtině a slovinštině

AbstractDownload articleDownload article

semantics, Czech language, Slovene language, pronouns

Чувства как литературно-культурный код в поэзии Осипа Мандельштама

AbstractDownload articleDownload article

feelings, love, word and silence, inexpressibility, illusion of being, почуття, любов, слово і мовчання, ілюзорність буття

Czeskie i słowackie elity polityczne — główna przyczyna rozpadu Czechosłowacji

AbstractDownload articleDownload article

political elites, political transformation, Czechoslovakia, Slovak Republic, Czech Republic, politické elity, politická transformácia, Československo, Slovenská republika, Česká republika

Rozkład świata na miarę człowieka: współczesność z perspektywy słoweńskiego dramatopisarstwa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.10

AbstractDownload articleDownload article

Slovenian contemporary drama, globalization, traditional values, homo sacer, Christianity, neoliberalism, slovenska sodobna dramatika, globalizacija, tradicionalne vrednote, homo sacer, krščanstvo, neoliberalizem

Three paradigms of journalistic objectivity in Slovenian press history

AbstractDownload articleDownload article

journalism, news, objectivity, paradigm, history, Slovenia

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout