Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Rola bankowości centralnej w zapewnieniu stabilności systemu finansowego. Nowe wyzwania w obliczu kryzysu

AbstractDownload articleDownload article

central bank, stability, financial system, monetary policy, macroprudential policy

Prawne formy działania Komitetu Stabilności Finansowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.115.8

AbstractDownload articleDownload article

financial market, supervision, macroprudential policy, legal forms of activities

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout