Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

„Świat przedstawiony” zamiast obrazu rzeczywistości? Kreacyjny potencjał mediów brukowych

AbstractDownload articleDownload article

assertoriness, factual pact, “presented world, ” creative potential, tabloid media, persuasion, manipulation, gossip

Obraz polityków, urzędników i administracji państwowej w „Fakcie” i „Super Expressie”

AbstractDownload articleDownload article

tabloid, newspaper, “Fakt, ” “Super Express, ” manipulation

Міфологізація мовної дійсності в Україні

AbstractDownload articleDownload article

language situation, ideology, language policies, myths, manipulation, языковая ситуация, идеология, языковая политика, мифы, манипуляции

Akt komplementowania jako narzędzie strategii perswazyjnych w komunikacji interpersonalnej

AbstractDownload articleDownload article

act of paying compliments, persuasion, manipulation, politeness, radial category, akt komplementowania, perswazja, manipulacja, grzeczność, kategoria radialna

Manipulieren mit der Sprache durch Bewerten: exemplarische Analysen (anhand von Pressebelegen)

AbstractDownload articleDownload article

language manipulation, the evaluative speech, functions of the language in use, grammar structures, political discourses, advertising text

Zdobywanie władzy — zawłaszczanie języka (akcje propagandowe poprzedzające powstanie PRL)

AbstractDownload articleDownload article

political propaganda, language of power, appropriation of language, linguistic manipulation, Manifesto of the Polish Committee of National Liberation

Trauma jako czynnik nieporozumienia: kazus polsko-ukraińskich sporów o UPA

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.5

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian Insurgent Army, policy of memory, sites of memory, stereotypes, manipulation, Украинская повстанческая армия, политика памьяти, места памьяти, стереотипы, манипуляция

Wstrząsająca treść jako manipulacyjny element dyskursu konfliktu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.9.7

AbstractDownload articleDownload article

conflict, shock content, emotionalization, headline, manipulation, konflikt, emocjonalizacja, nagłówek, manipulacja

Wizualizacja jako narzędzie manipulacji współczesnej wojny informacyjno-hybrydowej. Historia jednej fotografii — „Rozejm w Szyrokinem”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.9.10

AbstractDownload articleDownload article

рhoto, manipulations, information warfare, fotografia, manipulacja, wojna informacyjna

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout