Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 1234567 > >>

Public relations without ethics will face the same fate as propaganda. Research reflections (Case study of PR associations in Poland)

AbstractDownload articleDownload article

public relations, ethics, integrated marketing communication, public opinion, propaganda

Models of political consulting in Poland, 1989–2009, in a comparative perspective

AbstractDownload articleDownload article

Poland, political consulting, political campaign, electoral campaign, political marketing, political communication.

Formation of Estonian broadcasting landscape 1994-2007: Experience of the transition state. Impact of the EU legislation on the Estonian television broadcasting since mid 1990s

AbstractDownload articleDownload article

Public-service broadcasting, European Union, media policy, Estonia, media market

The Romanian media market: Juridical and economic aspects

AbstractDownload articleDownload article

media market, trustization, political influences, property, EU rules

Digital switchover in Hungary. European policies and national circumstances

AbstractDownload articleDownload article

digital switchover, European audiovisual policy objectives, national strategy, market forces, social and cultural environment, regulatory role

Model społecznej gospodarki rynkowej w ujęciu Wincentego Stysia

AbstractDownload articleDownload article

Wincenty Styś, social market economy

Rola państwa w gospodarce rynkowej. Stany Zjednoczone–Niemcy–Japonia

AbstractDownload articleDownload article

market economy system, government, government efficiency, competitiveness

Polska literatura dla dzieci i młodzieży w okowach cenzury. Oceny wydawnicze książek z lat 1948–1956

AbstractDownload articleDownload article

children’s literature, youth literature, preventive censorship, ideology, newspeak, socialist Realism, book market

Normalizacja i harmonizacja wymogów dotyczących wprowadzenia wyrobu do obrotu na terenie Unii Europejskiej jako działania warunkujące rozwój gospodarczy

AbstractDownload articleDownload article

normalization, harmonization, European market

Współczesne formy komunikacji — obraz przemian na przykładzie rynku prasowego

AbstractDownload articleDownload article

rynek prasowy, media, komunikowanie, dziennikarstwo obywatelskie, nowe technologie, press market, media, communication, citizen journalism, new technologies

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa — remedium na bezrobocie wśród absolwentów

AbstractDownload articleDownload article

absolwent, bezrobocie, edukacja, niedostosowanie do potrzeb rynku, rzemieślnicy, sektor MMSP, graduate, unemployment, education, maladjustment to market needs, craftsmen, MSME sector

Między monetaryzmem a gospodarką regulowaną. Wpływ światowego kryzysu na rynkach finansowych (2008–2009) na modernizację liberalnych teorii rozwoju gospodarczego

AbstractDownload articleDownload article

financial crisis, monetarism, interventionism, controlled market

Go to page: 1234567 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout