Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Małżeńskie prawo osobowe ustawodawstw porozbiorowych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym

AbstractDownload articleDownload article

Civil Code of Austria, Civil Code of Germany, Kingdom of Poland, marriage law, the interwar period

Humanity Scripts in Doris Lessing’s The Marriages between Zones Three, Four, and Five and The Cleft

AbstractDownload articleDownload article

Doris Lessing, The Marriages, The Cleft, humanity scripts, cognitive schema, social criticism

Оппозиция «фемининность– маскулинность» и проблема общения в современной немецкой «женской литературе»

AbstractDownload articleDownload article

female fiction forms in literature, women’s creativity writing, gender studies, gender stereotypes, communication, monologue style of narration, problem of family and marriage, literatura kobieca, stereotypy genderowe, komunikacja, monologowy typ narracji, problem rodziny i związku małżeńskiego

Prawne konsekwencje rozwodu w  Kodeksie z  Gortyny

AbstractDownload articleDownload article

Keywords: Gortyn, Gortyn Code, marriage, divorce

Ubi tu, ibi ego. Zum sprachlich-kulturellen Bild von Eheleuten in Grabinschriften

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.142.14

AbstractDownload articleDownload article

Ehe, Eheleute, Grabinschrift, Friedhof, marriage, spouses, grave inscription, cemetery

Application of modified Laffer Curve in the Marriage Market using Exit Costs

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.3.1

AbstractDownload articleDownload article

contract, long run marriage rate, long run divorce rate, modified Laffer curve, Short Run

Концепції безсмертя в любовній бароковій поезії. Компаративний підхід

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.4

AbstractDownload articleDownload article

immortality, love, Conversations about Immortality, marriage, denial of death, бессмертие, любовь, диалог, супружество, презрение смерти

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2018 roku, sygn. III CZP 45/18

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.14

AbstractDownload articleDownload article

glosa, Sąd Najwyższy, własność, małżeństwo, majątek, majątek wspólny, majątek osobisty, Supreme Court, property, marriage, assets, join material propoerty, separate material property

Między sankcjonowaniem kryminalizacji aktów homoseksualnych a konstytucjonalizacją małżeństw osób tej samej płci — przyczynek do rozważań o roli Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.27

AbstractDownload articleDownload article

Sąd Najwyższy, Bowers v. Hardwick, Lawrence v. Texas, Obergefell v. Hodges, małżeństwo osób tej samej płci, prawo, moralność, Supreme Court, same-sex marriage, law, morality

„Краще сім раз горіти, ніж один раз вдовіти”: поняття ‘вдівство’ у мовній свідомості українців

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.9

AbstractDownload articleDownload article

linguistic picture, widow, widower, mother, re-marriage, językowy obraz, wdowa, wdowiec, matka, ponowne małżeństwo

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout