Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

(Liberal) mass media and the (multi)party system in post-communist Lithuania

AbstractDownload articleDownload article

political parallelism, populism, communicative democracy, mass-media ownership, public sphere

Wikileaks: pogromca mediów czy stare w nowym wydaniu?

AbstractDownload articleDownload article

internet journalism, Wikileaks, new technologies of mass communication, new media

Koncepcja podmiotu retorycznego jako narzędzie badania języka i retoryki władzy

AbstractDownload articleDownload article

rethorical subject, language of politics, power, mass media, public debate, podmiot retoryczny, język polityki, władza, media masowe, debata publiczna

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora meczu piłki nożnej za szkody wyrządzone w czasie jego trwania

AbstractDownload articleDownload article

mass event, organizer of mass events, compulsory civil liability insurance, impreza masowa, organizator imprezy masowej, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Demokracja masowa — między wolnością a przemocą słowa. Paradoks Ellula

AbstractDownload articleDownload article

sociological propaganda, socialization, biography of Ellul, mass culture, propaganda socjologiczna, socjalizacja, biografia Ellula, kultura masowa

Chinese classifiers (measure words): A phenomenon that is hard to translate

AbstractDownload articleDownload article

classifier, measure word, Chinese students, Polish students, countable nouns, mass nouns

Media ethics in the development of journalism in Nigeria

AbstractDownload articleDownload article

mass media, media ethics, code of ethics, mass media owners, journalism, society

Metaintertextuelle Markierungen des massenmedialen Interdiskurses in parlamentarischen Texten Deutschlands und Schwedens

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.141.22

AbstractDownload articleDownload article

Interdiskursivität, massenmedialer Diskurs, Metaintertext, parlamentarischer Text, interdiscoursivity, mass media discourse, metaintertext, parliamentary text

Młodość wobec starości: szacunek czy deprecjacja? „Namir!” Lubka Deresza

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.34

AbstractDownload articleDownload article

youth, old age, depreciation, disgust, mass culture, молодь, старість, зневага, відраза, масова культура

Persuasives Handeln: objektbezogen, multimodal, massenmedial. Gebrauch der „Taferln“ in österreichischen TV-Wahldebatten

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1169.35.3

AbstractDownload articleDownload article

multimodality, material means of persuasion, communicative resources, pointing, placing, media linguistics, Austrian political discourse, mass media

Масовість як характерна ознака корупції в Україні

AbstractDownload articleDownload article

massive involvement, massive involvement in corrupt criminality, acceptable level of corruption, corruption control strategy, korupcja; masowość korupcji, przestępczość korupcyjna, dopuszczalny poziom korupcji, strategia zwalczania korupcji

Zbrodnia katyńska przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka — refleksje nad wyrokiem z 21 października 2013 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.19

AbstractDownload articleDownload article

Katyń massacre, international humanitarian law, human rights

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout