Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Ze Wschodu na Zachód, czyli wielopłaszczyznowa lingwistyczna analiza dyskursu w pigułce

AbstractDownload articleDownload article

valuation, emotionality, linguistic discourse analysis, media discourse, Poland’s acces­sion to the European Union

Werbalno-wizualne strategie perswazji w telewizyjnym reportażu interwencyjnym

AbstractDownload articleDownload article

TV feature as a genre, media discourse, verbal and visual strategies of persuasion, telewizyjny reportaż interwencyjny, dyskurs medialny, wizualne i werbalne strategie komunikacji

Faktoid jako operatywna fikcja w medialnym dyskursie politycznym

AbstractDownload articleDownload article

factoid, operative fiction, political discourse, media discourse

Framing of European integration in Ukrainian media discourse

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.9.2(17).3

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian media, European integration, frame analysis, media discourse

Metaintertextuelle Markierungen des massenmedialen Interdiskurses in parlamentarischen Texten Deutschlands und Schwedens

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.141.22

AbstractDownload articleDownload article

Interdiskursivität, massenmedialer Diskurs, Metaintertext, parlamentarischer Text, interdiscoursivity, mass media discourse, metaintertext, parliamentary text

Świat wynalazków i odkryć naukowych w dwudziestoleciu międzywojennym — wybrane strategie dyskursu popularnonaukowego w prasie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.11

AbstractDownload articleDownload article

strategies of edutainment in Polish press 1918–1939, media discourse in Poland 1918–1939, strategies of popularization of knowledge in media discourse

Rossica w polskim dyskursie medialnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.12

AbstractDownload articleDownload article

hackneyed quotations, Russian hackneyed quotations, rossica, rossicum, Polish media discourse, крылатые слова, русские крылатые слова, rossica, rossicum, польский масс-медиальный дискурс

„Композитный взрыв” в современном русском газетном дискурсе

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.166.10

AbstractDownload articleDownload article

Anglicism, composition, compound words, media discourse, Russian language, anglicyzm, dyskurs prasowy, język rosyjski, kompozyt, złożenie

Nuclear media discourses after the closure of the Ignalina Nuclear Power Plant: Is the game over?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.12.3(24).4

AbstractDownload articleDownload article

critical discourse analysis, Ignalina Nuclear Power Plant, media framing, media news portals, nuclear discourse, nuclear media discourse, text mining, Visaginas

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout