Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Od Gutenberga do Tanatosa. Sposoby funkcjonowania tematu „śmierci” książki w kulturze

AbstractDownload articleDownload article

book, new media, hypertext, e-book, remediation, anthropothanatology, pop culture

Reading as Synthesis of Immersion and Interactivity: Multimodal Metaphors in "The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore" Combo

AbstractDownload articleDownload article

Lessmore, remediation, multimodal metaphor, immersion, interactivity, reading

Mediacja jako instrument polityki władz gminy służący zapewnieniu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym

AbstractDownload articleDownload article

mediation, public participation, sustainable development, local spatial planning

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkody wyrządzone przez agenta ubezpieczeniowego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.21.2

AbstractDownload articleDownload article

insurance company, insurance agent, agency activities, insurance intermediation, liability regime based on the principle of risk

Zastosowanie metod pokojowego rozstrzygania sporów w konflikcie o Górski Karabach

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.20.13

AbstractDownload articleDownload article

Górski Karabach, Armenia, Azerbejdżan, Grupa Mińska, OBWE, mediacja, bezstronność mediatora, pokojowe metody rozstrzygania sporów międzynarodowych, Nagorno-Karabakh, Armenia, Azerbaijan, Group of Minsk, OSCE, mediation, mediator’s impartiality, peaceful means of international disputes settlement

Konsensualne sposoby zakończenia procesu w sprawach o wykroczenia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.46.9

AbstractDownload articleDownload article

consensual ways, perpetrator, rights, mediation, the conflict penalty

Mediatorzy i instytucje mediacyjne w otoczeniu administracji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.12

AbstractDownload articleDownload article

mediation, mediator, public administration, environment organization

Kryminalizacja pośrednictwa ubezpieczeniowego w prawie karnym gospodarczym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.48.9

AbstractDownload articleDownload article

insurance intermediation, economic law, criminal economic law

Koncepcja sztuki w filozofii kultury Ernsta Cassirera

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.3.6

AbstractDownload articleDownload article

Cassirer, philosophy of culture, art, aesthetics, symbol, mediation

The impact of international treaties on the shape of national criminal law on the basis of Article 48 (1) of the Istanbul Convention

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.52.3

AbstractDownload articleDownload article

Istanbul Convention, implementation, victim-offender mediation, ADR, domestic violence, violence against women

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout