Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Forma podmiotu leczniczego a świadczenia zdrowotne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.12

AbstractDownload articleDownload article

medical services, medical entity, health care, patient’s rights, medical law

Możliwości i perspektywy ekumenicznej posługi duchownych wobec chorych w warunkach hospitalizacji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.10

AbstractDownload articleDownload article

ecumenism, ministry to the sick, anointing of the sick, hospital chaplain, medical services, canon law

Prawne formy podejmowania i prowadzenia działalności leczniczej jako element systemu ochrony zdrowia w Polsce. Wybrane aspekty

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.7

AbstractDownload articleDownload article

health care, medical services organization, medical services activity, economic activity, entrepreneur, non-entrepreneur, competition, ochrona zdrowia, podmiot leczniczy, działalność lecznicza, działalność gospodarcza, przedsiębiorca, nieprzedsiębiorca, konkurencja

Reguły Nelsona Mandeli

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.48.10

AbstractDownload articleDownload article

The Mandela Rules, convict, medical services, prison sentence, international law

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout