Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

“Wenguste, aki dyneros”. El espanol de los polacos participantes en la Guerra de la Independencia

AbstractDownload articleDownload article

Spanish War of Independence, memories, verbal communication, errors, interference

Literarische Werke entstehen wie Erinnerungen – zu Erica Pedrettis Erzählungen Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge

AbstractDownload articleDownload article

Erinnerungen, Schaffensprozess, Erinnerungsprozess, memories, creative process, memory process

Odzyskać przeszłość. Obóz Goli otok w relacjach kobiet. Przypadek Milki Žiciny

AbstractDownload articleDownload article

Cominform, Yugoslavia, Goli otok, women’s stories, Milka Žicina’s memories, Информбиро, Југославија, Голи оток, женске приче, успомене Милке Жицине

Doznanie estetyczne vs zagrożenie egzystencji. Dwa niezwykłe przykłady

Download articleDownload article

góry, krajobraz, doznanie estetyczne, wspomnienia, liryka, mountains, landscape, aesthetic experience, memories, lyric poetry,

Andreasa Bana ucieczka ze świata („Belladonna” Dašy Drndić i „O starzeniu się” Jeana Améry’ego)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.66

AbstractDownload articleDownload article

solitude, illness, past, memories, eradication, usamljenost, bolest, prošlost, uspomene, nepripadanje

„Wspomnienia” Nadieżdy Mandelsztam jako forma reprezentacji pamięci

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.16

AbstractDownload articleDownload article

memory, totalitarianism, trauma, Memories, Nadezhda Mandelstam, память, тоталитаризм, травма, Воспоминания, Надежда Мандельштам

W sztambuchu Michała Jagiełły

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.38

Download articleDownload article

Tatras, album, memories

Za kulisami wojny i pokoju (1914–1945). Z pamiętnikarskiej narracji polskiego dyplomaty i publicysty Jana Stanisława Łosia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.10

AbstractDownload articleDownload article

Jan Stanislaw Los, war, peace, interwar period, politics, memories, diary, ego-document, Jan Stanisław Łoś, wojna, pokój, okres międzywojenny, polityka, wspomnienia, pamiętnik, ego-dokument

Przestrzeń informacyjna: wojna pamięci

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.10.5

AbstractDownload articleDownload article

information war, war of memories, politics of memory, wojna informacyjna, wojny pamięci, polityka pamięci

Anastasija Cwietajewa o śmierci zwierząt (na przykładzie utworu Моя Сибирь)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.35

AbstractDownload articleDownload article

Anastasia Tsvetayeva, memories, death, animal, Анастасия Цветаева, воспоминания, смерть, животное

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout