Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Когнитивная метафора как один из способов вербализации эмотивных концептов

AbstractDownload articleDownload article

Joseph Brodsky, emigration, contemporary Russian poetry, cognitive metaphor, Iosif Brodski, emigracja, współczesna poezja rosyjska, metafora kognitywna

Koncept wojna w kronikach Bukowiny: dzienniku Iwana Bażanskiego oraz bukowińskim kalendarzu prawosławnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.11

AbstractDownload articleDownload article

cognitive metaphor, linguistic and cultural unit, cognitive linguistic, metaphoric model, metafora kognitywna, lingwokulturemy, koncept, lingwistyka kognitywna, model metafory, metafora kognitywna, lingwokulturemy, koncept, lingwistyka kognitywna, model metafory

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout