Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Domniemanie prawidłowości milczącego załatwienia sprawy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.1

AbstractDownload articleDownload article

silent dealing with the case, presumption of the correctness, durability, limits of durability, modes of verifi cation, milczące załatwienie sprawy, domniemanie prawidłowości, trwałość, granice trwałości, tryby weryfi kacji

Milczenie administracji publicznej w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.43

AbstractDownload articleDownload article

silence of an administrative organ, economic activity, entrepreneur, the register of regulated activity, silent settling the matter, milczenie organu administracji, działalność gospodarcza, przedsiębiorca, rejestr działalności regulowanej, milczące załatwienie sprawy

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout