Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Problemy współczesnej gospodarki Ukrainy — analiza struktury PKB

AbstractDownload articleDownload article

Ukraine, GDP, Dutch disease, industrial production, metals and metal products, mining, Ukraina, PKB, choroba holenderska, produkcja przemysłowa, metale i hutnictwo, górnictwo

Kompetencje dyskrecjonalne państw w podstawach prawnych systemu dublińskiego

AbstractDownload articleDownload article

Common European Asylum System, Dublin system, refugee status, responsibility for examining an application for international protection, discretionary clauses

Między stabilizacją a radykalizmem — polska emigracja górnicza w Belgii

AbstractDownload articleDownload article

Belgium, mining, migrations, social history, Limburg, Polish diaspora, communism

Nuclear media discourses after the closure of the Ignalina Nuclear Power Plant: Is the game over?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.12.3(24).4

AbstractDownload articleDownload article

critical discourse analysis, Ignalina Nuclear Power Plant, media framing, media news portals, nuclear discourse, nuclear media discourse, text mining, Visaginas

Przyczynowość hipotetyczna. Problematyka ustalenia zakresu odpowiedzialności deliktowej w sytuacji wystąpienia tak zwanej przyczyny rezerwowej (causa superveniens)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.9

AbstractDownload articleDownload article

odpowiedzialność deliktowa, przyczyna rezerwowa (causa superveniens), przyczynowość hipotetyczna, dynamiczna koncepcja szkody, metoda obiektywna ustalania szkody, metoda dyferencyjna ustalania szkody, zasada pełnego odszkodowania, iability f or t ort, r eserve r eason ( causa superveniens), hypothetical causality, dynamic concept of damage, objective method of determining damages, differential method of determining damages, principle of full compensation

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout