Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Wpływ wykorzystania dotacji ministerialnych i funduszy unijnych na kształtowanie się zbiorów w bibliotece uczelni niepublicznej (na przykładzie biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.35.3

AbstractDownload articleDownload article

private university libraries, EU grants in the library, ministerial grants, library management

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout