Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Ars est recta ratio factibilium. Rzecz o własnościach perswazyjnych wybranej średniowiecznej ikonografi i religijnej

AbstractDownload articleDownload article

persuasion, art, iconic communication, Middle Ages, mysticism, perswazja, sztuka, komunikat ikoniczny, średniowiecze, mistyka

"Let the poem be about life". Bogusław Kierc’s lyrics

AbstractDownload articleDownload article

Bogusław Kierc, Julian Przyboś, mit narcyza, duchowość, mistyka i erotyzm

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout