Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Жіноче тіло в релігійному просторі: від спокуси до гріховності (на матеріалі оповідання Юліана Шпола

AbstractDownload articleDownload article

body, religion, sin, adultery, immorality

Le bruissement des voix dans une bataille littéraire. Pour et contre dans l’évolution du genre romanesque au XVIIIe siecle

AbstractDownload articleDownload article

novel genre, criticism, morality, aesthetics, dispute, strategy

Kontrowersje związane z kryminalizacją przerywania ciąży. Część II

AbstractDownload articleDownload article

pregnancy interruption, abortion, morality, right to protection of life, unborn child, criminalization, protection of life

Entre la morale, la galanterie et le burlesque : la nouvelle historique dans les années soixante-dix du XVIIe siècle

AbstractDownload articleDownload article

French historical short story, seventeenth century, morality, gallantry, burlesque, Mme de Villedieu, Saint-Réal, Boursault

The Morality Play Revisited in Margaret Edson’s Wit

AbstractDownload articleDownload article

drama, morality play, allegory, medievalism, contemporary theatre

Karnoprocesowa ochrona małoletniego pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności — kilka uwag na tle nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz ustawy — Kodeks postępowania karnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.39.6

AbstractDownload articleDownload article

protection of a minor victim, examination of the minor, crimes against sexual freedom and morality, secondary victimisation

Wartości w języku biznesu: nowe znaczenia. Analiza wybranych przykładów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.5

AbstractDownload articleDownload article

business language, values, new meanings, morality, sensitivity, excellence, loyalty, sentiment, execution, aggressive

Праведная и грешная старость в творчестве Всеволода Соловьева

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.10

AbstractDownload articleDownload article

leitmotifs, senility, Christian morality, the Decembrists, Constantine Ostrozhky, righteousness, average prose, axiology, Wsiewołod Sołowjow, starość, chrześcijańska moralność, dekabryści, Konstanty Ostrogski, sprawiedliwość, aksjologia

Między sankcjonowaniem kryminalizacji aktów homoseksualnych a konstytucjonalizacją małżeństw osób tej samej płci — przyczynek do rozważań o roli Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.27

AbstractDownload articleDownload article

Sąd Najwyższy, Bowers v. Hardwick, Lawrence v. Texas, Obergefell v. Hodges, małżeństwo osób tej samej płci, prawo, moralność, Supreme Court, same-sex marriage, law, morality

Przewrót Machiavellego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.3.3

AbstractDownload articleDownload article

Machiavelli, politics, political power, political realism, state, political system, international relations, morality and politics, civil liberty, human nature, relativism, empiricism

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout