Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Pojęcie hipotek dawnych po nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece — kwestie intertemporalne

AbstractDownload articleDownload article

mortgage, ordinary mortgage, bail mortgage, amendments, Land Register and Mortgage Act

Zabezpieczenie należności podatkowych hipoteką przymusową

AbstractDownload articleDownload article

compulsory mortgage, security, taxes, tax law, tax procedure, mortgage foreclosure, hipoteka przymusowa, zabezpieczenie, podatki, prawo podatkowe, postępowanie podatkowe, egzekucja z nieruchomości

Eurohipoteka a funkcjonujący w Polsce model zabezpieczenia hipotecznego

AbstractDownload articleDownload article

eurohipoteka, hipoteka, zabezpieczenie kredytu, Unia Europejska, Eurohypothec, mortgage, loan security, European Union

Hipoteka polska a hypothèque prowincji Quebec. Porównanie z perspektywy prawa prywatnego międzynarodowego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.112.14

AbstractDownload articleDownload article

mortgage, hypotheque, security rights, Canadian law, Quebec law, private international law

Prawne aspekty udzielania kredytów denominowanych oraz indeksowanych do waluty obcej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.24.1.2

AbstractDownload articleDownload article

mortgage loans, foreign currencies, Swiss francs, Banking Law, bank, spread

Umowy dotyczące hipotecznych kredytów „walutowych” (tak zwanych frankowych) w „istotnych poglądach w sprawie” wydawanych przez Prezesa UOKiK

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.24.1.4

AbstractDownload articleDownload article

mortgage, currency loan (CHF), unfair terms in consumer contracts

Odwrócona hipoteka produktem przeznaczonym dla „srebrnego rynku”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.26.2

AbstractDownload articleDownload article

reverse mortgage, silver economy, equity release, life estate, residential sector, real estate transactions, odwrócona hipoteka, srebrna gospodarka, dożywotnie użytkowanie nieruchomości, sektor nieruchomości mieszkaniowych, transakcje nieruchomościami

Wierzytelność zabezpieczona hipoteką — linia orzecznicza

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.7

AbstractDownload articleDownload article

hipoteka, przedawnienie, wierzytelność zabezpieczona hipoteką, mortgage, limitation, claim secured by a mortgage

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout