Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Samodzielne przedsiębiorstwo komunalne prawa publicznego w systemie publicznoprawnych form organizacyjnych świadczenia usług materialnych przez gminy w Republice Federalnej Niemiec

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.24

AbstractDownload articleDownload article

territorial self-government, municipality, tangible (economic) and intangible municipality services, municipal company under public law

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout