Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Музыкальная стихия лирики Софии Парнок. Cтихотворение Орган

AbstractDownload articleDownload article

Sophia Parnok, poetry, history of Russian literature, Silver Age, symbolism, music, element, theme, visualization

Звуковой мир поэмы Михаила Юрьевича Лермонтова Демон

AbstractDownload articleDownload article

Lermontov, sonosphere, sound, motif, Demon, music, Lermontov, sonosfera, zvuk, motiv, Demon, hudba

Hass als Habitus – Liedtexte rechtsextremer Musikszenen in Deutschland

AbstractDownload articleDownload article

song lyrics, extreme right-wing music scene, language patterns, hate, propaganda, indoctrination

Perswazja i dyskurs Zła we współczesnej muzyce popularnej na przykładach Rolling Stones i Extremoduro

AbstractDownload articleDownload article

contemporary popular music, Satanism, Rolling Stones, Extremoduro, discourse of Evil, dramatic monologue, współczesna muzyka popularna, Satanizm, Rolling Stones, Extremoduro, dyskurs Zła, monolog dramatyczny

Fłojera grała pierwsza. Muzyka w Na wysokiej połoninie Stanisława Vincenza a muzyka huculska

AbstractDownload articleDownload article

Karpaty, Huculszczyzna, tradycja, muzyka, przyroda, Carpathians, Hutsul, tradition, music, nature

Hardcore, hard-core i hardkor

AbstractDownload articleDownload article

hardcore, hard-core, hardkor, ekstremum, pornografia, literatura, muzyka, hardcore, hard-core, hardkor, extreme, pornography, literature, music

Industrias contra finezas de Agustín Moreto. La historia de Hungría en el teatro de Moreto

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-2546.24.11

AbstractDownload articleDownload article

Moreto, Industrias contra finezas, Calderón, serious palatina (palace) comedy, Mujer, llora y vencerás, music, history of Hungary

Motywy muzyczne w prozie tatrzańskiej Stanisława Witkiewicza

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.14

AbstractDownload articleDownload article

Tatras, prose, music, Stanisław Witkiewicz

„Z gór, gdzie dźwigali” — a słuchali w salonach. Zygmunta Krasińskiego transgresje na szczycie góry

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.8

AbstractDownload articleDownload article

mountain, Romantic poetry, mysticism, music

Trendy zmian na rynku muzycznym w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.27.2

AbstractDownload articleDownload article

music market, music brand, phonogram, music streaming, rynek muzyczny, branża muzyczna, fonogram, muzyka strumieniowana

Teatr Nasz w Michałowicach, czyli teatr rodzinny i wiejski

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.24

AbstractDownload articleDownload article

Teatr Nasz w Michałowicach, Jadwiga i Tadeusz Kutowie, turystyka alternatywna, Karkonosze, teatr współczesny, teatr rodzinny, teatr wiejski, genius loci, kabaret, teatr muzyczny, komizm, śmiechoterapia, Jadwiga and Tadeusz Kuta, alternative tourism, contemporary theatre, family theatre, village theatre, cabaret, musical theatre, comedy, humor therapy

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout