Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Modlitwa ciała — o zmysłowej postaci świętości w "Lutni czeskiej" Adama Michny z Otradovic

AbstractDownload articleDownload article

baroque, religious poetry, mysticism, the senses

“Vi que era mujer y tan sujeta a pasiones y flaquezas como yo”: el intercambio epistolar entre Teresa de Jesús y Luisa de la Cerda

AbstractDownload articleDownload article

Saint Teresa of Jesus — correspondence — Luisa de la Cerda — The Book of Her Life — Inquisition — mysticism

Ars est recta ratio factibilium. Rzecz o własnościach perswazyjnych wybranej średniowiecznej ikonografi i religijnej

AbstractDownload articleDownload article

persuasion, art, iconic communication, Middle Ages, mysticism, perswazja, sztuka, komunikat ikoniczny, średniowiecze, mistyka

„Z gór, gdzie dźwigali” — a słuchali w salonach. Zygmunta Krasińskiego transgresje na szczycie góry

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.8

AbstractDownload articleDownload article

mountain, Romantic poetry, mysticism, music

Góry w ujęciu transcendentnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.30

AbstractDownload articleDownload article

mountains, mythology, religion, mysticism

Góry w ujęciu transcendentnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.30

AbstractDownload articleDownload article

mountains, mythology, religion, mysticism

Смерть как событие повседневности в творчестве Алексея Ремизова и Василия Розанова

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.22

AbstractDownload articleDownload article

mysticism of everyday life, being, absurd, Russian philosophical thought, literature of the Silver Age, mistycyzm codzienności, byt, absurd, rosyjska myśl filozoficzna, literatura srebrnego wieku

‘So that finally it is all about life in poetry’. Lyrics by Bogusław Kierc

AbstractDownload articleDownload article

Bogusław Kierc, Julian Przyboś, Narcissus myth, spirituality, mysticism and eroticism

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout