Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Przejdź do strony: 12 > >>

Geschlechterdifferenzen in Produktnamen für Kosmetika

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

trade names, values, the image of women, the image of men

Deutsche und polnische Bezeichnungen für europäische Organisationen – eine strukturelle Analyse im Lichte der Übersetzungsstrategien

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Eigennamen in der Translation, Bezeichnungen für Institutionen, Nominationsprozesse im Polnischen und im Deutschen, Names in translation, institution names, naming processes in Polish and German

Was steckt hinter Produktnamen für Kosmetika?

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

brand names of cosmetics, semantics, information, association, suggestion

Kritische Bemerkungen zur deutschen und polnischen Übersetzung der Eigennamen im Comic-Band „Astérix en Corse” – eine kognitive Perspektive

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

analysis of translation procedures, equivalence evaluation, translation of proper names

Les noms propres et les normes de traduction. Sur l’exemple des noms de juridictions civiles françaises et polonaises traduits par les candidats à la profession de traducteur assermenté

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

proper nouns, names of civil courts, translation norms, translation assessment, examination for sworn translator in Poland

Місце українських сакронімів у національній онімійній системі

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.162.7

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

propernames, onomastics, sacronym, religion, extralinguistic factors, nazwa własna, onomastyka, sakronim, religia, czynniki pozajęzykowe

Les listes de noms propres dans les dictionnaires généraux polonais-français et français-polonais

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665/63.8

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Polish-French dictionaries, French-Polish dictionaries, megastructure, list of proper names

Rola świata zwierząt w budowaniu językowego obrazu świata na przykładzie czasowników utworzonych od nazw zwierząt w języku niemieckim i polskim

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

linguistic image of the world, semantic derivation, verbs derived from names of animals

Funkcje formantów zdrabniających w nominacji części ciała

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

semantics, word formation, diminutive, nomination, names of body parts

Świat percepcji słuchowej w derywatach oddźwiękowych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

sound names, auditory perception, word-formation, derivative, motivation, sound root

Administracyjnoprawne aspekty zmian powtarzających się nazw ulic Wrocławia po II wojnie światowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.321.13

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wrocław street names, changes of Wrocław street names, repeated street names, Wrocław after the Second World War II, legal aspect of changes in street names, territorial growth of Wrocław, Street Name Commission, Straßennamen Breslaus, Änderungen der Straßennamen Breslaus, sich wiederholende Straßennamen, Breslau nach dem Zweiten Weltkrieg, rechtliche Aspekte der Straßennamenänderungen, territoriale Entwicklung Breslaus, Kommission für Straßennamen

Radość w nabożeństwie drogi krzyżowej w kontekście przemian językowych i kulturowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.23

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

language of religion, Stations of the Cross, names of emotions, semantic field

Przejdź do strony: 12 > >>
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy