Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Scénographie énonciative et parentheses. L’exemple de L’Homme-sour de Patrick Lapeyre (2004)

AbstractDownload articleDownload article

parenthesis, point of view, focalisation, emphatic narration

„Jede Zeile, die ich jetzt noch schreibe, wird gegen mich verwendet werden“ – Zur Inszenierung von autobiographischer Erinnerung in Christa Wolfs Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud

AbstractDownload articleDownload article

Narratologie, Gedächtnisforschung, Inszenierung von Erinnerung, Fictions of memory, Mehrstimmigkeit, unzuverlässiges Erzählen, narratology, memory-research, representation of memory, Fictions of memory, polyphonic voice, unreliable narration

Оппозиция «фемининность– маскулинность» и проблема общения в современной немецкой «женской литературе»

AbstractDownload articleDownload article

female fiction forms in literature, women’s creativity writing, gender studies, gender stereotypes, communication, monologue style of narration, problem of family and marriage, literatura kobieca, stereotypy genderowe, komunikacja, monologowy typ narracji, problem rodziny i związku małżeńskiego

Выражение эмоции в структуре лирического повествования литовской и русской прозы деревенской тематики

AbstractDownload articleDownload article

lyrical narration, pastoral prose, Juozas Aputis, Valentin Rasputin, emotion, author’s position, narracja liryczna, proza wiejska, Juozas Aputis, Walentin Rasputin, emocje, pozycja autora

Oko i słowo (Wizje powieściowe w pamięci społecznej)

AbstractDownload articleDownload article

narracja, reintrpretacja, obraz, natura obrazu, strategia obrazu, literatura, narration, reinterpretation, image, nature of images, literature

Wróg w politycznych narracjach antagonizmu manichejskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.22.7

AbstractDownload articleDownload article

hostility, antagonism, polarization, narration, Manichaeism, gnosis, wrogość, antagonizm, polaryzacja, narracja, manicheizm, gnoza

Pamięć matki — pamięć o matce. „O Dzienniku pewnej Judyty Ženi Lebl”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.17

AbstractDownload articleDownload article

Yugoslavia, Holocaust, Sajmište, female narration, memory, Югославия, Холокост, Саймиште, женский нарратив, память

Narrer les désillusions intimes à l’époque de la désillusion. Tanguy Viel et les formes contemporaines du récit d’amitié

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665.64.10

AbstractDownload articleDownload article

Tanguy Viel, friendship, genre, generic variations, unreliable narration

Narrar la experiencia de la emigración. Los polacos en Misiones (Argentina)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-2546.25.10

AbstractDownload articleDownload article

Polish emigration, Misiones, local identity, global identity, identity narration

Hedonizm imaginatywny, kino postfabularne i przestrzeń wyzwolona z narracji. Hobbit Petera Jacksona

AbstractDownload articleDownload article

imaginative hedonism, post-feature, narration, visualization

Film genre patterns and complex narrative strategies in the service of authorship

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.3

AbstractDownload articleDownload article

film genre, complex narration, author cinema, generic allegory, contemporary film, gatunki filmowe, złożoność narracyjna, kino autorskie, alegoria gatunkowa, kino współczesne

O baśniach dziecięcych — w opowieściach nie dla dzieci

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.29

Download articleDownload article

baśń, Wilhelm i Jakub Grimm, renarracja, kultura popularna, stereotyp, aluzja, fairy tale, Wilhelm and Jacob Grimm, renarration, popular culture, stereotype, implication

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout