Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Problematyka tożsamości narodowej w czeskich apologiach języka ojczystego końca XVIII wieku

AbstractDownload articleDownload article

Czech national identity, defense of Czech language, Czech Enlightenment, linguistic nationalism, Czechness

"Kariji oczi, czorniji browy..." Folklor a stereotypowy portret Ukraińca

AbstractDownload articleDownload article

national identity, stereotype, folklore, fixed epithet, cultural symbol

„Приспаний народ”. Українська національна рефлексія в ХІХ–ХХ ст.

AbstractDownload articleDownload article

sleep, national renaissance, national identity, Herderism, figures of speech

Kwestia kolonializmu rosyjskiego w ukraińskiej debacie intelektualnej: zależność polityczna, tożsamość narodowa, rozwój ekonomiczny

AbstractDownload articleDownload article

Russian colonialism, Ukraine as a colony, national identity, historical revisionism, російській колоніалізм, Україна як колонія, національна ідентичність, ревізіонізм

Ukraińska rekonkwista: „archeologia” pewnego hasła

AbstractDownload articleDownload article

post-totalitarian trauma, nativism, modernization, imperial paradigm, national identity, посттоталитарная травма, нативизм, модернизация, имперская парадигма, национальная идентичность

Postradziecka trauma jako bariera demokratyzacji Białorusi

AbstractDownload articleDownload article

Belarus, transformation, cultural aspect of democratization, “grey zone of democracy, ” post-Soviet national identity, Беларусь, трансформация, культурный аспект демократизации, «серая зона демократии», постсоветское национальное самосознание

Tożsamość — klucz, wytrych czy kij? Ukraińskie dyskusje o tożsamości narodowej, kryzysie moralnym i patriotyzmie w latach 1991–2015

AbstractDownload articleDownload article

national identity, values, culture, social integration, prejudice, національна ідентичність, цінності, культурна сфера, суспільна інтеграція, упередження

Value orientation and national identity in Russia: A media effect study on the Holocaust documentary “Night and Fog”

AbstractDownload articleDownload article

Holocaust, terrifying images, communicating history, national identity, values

Global de-Westernization trend in media studies and Russian journalism theory

AbstractDownload articleDownload article

journalism study, West, East, de-Westernization trend, national identity, international context, change, Russia

Obraz Ukraińców w powieści

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.5

AbstractDownload articleDownload article

Eugene Vodolazkin, national stereotypes, Ukrainians, Ukrainian national identity, Евгений Водолазкин, национальные стереотипы, украинцы, украин- ская национальная идентичность

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout