Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Nazwiska mieszkańców dekanatu wadowickiego motywowane przez wyrazy złożone

AbstractDownload articleDownload article

nazwiska złożone, patronimika żeńskie, onimizacja, transonimizacja, derywacja sufiksalna, semantyka nazwisk złożonych

Nazwiska wrocławian z parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła (od 1946 do 1996 roku)

AbstractDownload articleDownload article

nazwiska, onimy, klasyfikacja nazwisk, frekwencja nazwisk, podstawy nazwiskotwórcze

О транслитерации и транскрипции белорусских слов

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.17

AbstractDownload articleDownload article

names, place names, transliteration, transcription, Belarusian alphabet, nazwiska, nazwy geograficzne, transliteracja, transkrypcja, alfabet białoruski

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout