Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Obraz nekrofilii w fantastycznej literaturze rosyjskiej XIX wieku (na podstawie twórczości Włodzimierza Odojewskiego i Aleksego Tołstoja)

AbstractDownload articleDownload article

русская литература XIX столетия, фантастика, психоанализ, некрофилия, биофилия, 19th century Russian literature, fantasy, psychoanalysis, necrophilia, biophilia

К вопросу о векторах освоения темы смерти в современной русской прозе

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.39

AbstractDownload articleDownload article

thanatology, mortal space, thanatological plots and characters, semantic of death, necrophilia, танатологія, мортальний простір, танатологічні сюжети та характери, семантика смерті, некрофілія

Między nekrofilią a objawieniem tajemnicy. Mortualne poszukiwania Ladislava Klímy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.23

AbstractDownload articleDownload article

necrophilia, grotesque, gothic novel, egodeism, metaphysical mystery, nekrofilie, groteska, strašidelný román, egodeismus, metafyzické tajemství

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout