Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Extending our theoretical maps: Psychology of agenda-setting

AbstractDownload articleDownload article

agenda-setting, incidental learning, need for orientation, formation and direction of opinions, knowledge activation

Le traducteur et le dictionnaire bilingue. Équivalents de « za » spatial dans les dictionnaires polonais-français

AbstractDownload articleDownload article

bilingual lexicography, Polish-French dictionaries, preposition entries, user’s needs

La préposition za au sens temporel dans les dictionnaires généraux polonais-français

AbstractDownload articleDownload article

bilingual lexicography, Polish-French dictionaires, prepositions entries, user’s needs

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa — remedium na bezrobocie wśród absolwentów

AbstractDownload articleDownload article

absolwent, bezrobocie, edukacja, niedostosowanie do potrzeb rynku, rzemieślnicy, sektor MMSP, graduate, unemployment, education, maladjustment to market needs, craftsmen, MSME sector

Соціальне (пільгове) кредитування як вид соціального захисту громадян в Україні

AbstractDownload articleDownload article

social protection, social credit, social privilege, social needs, state lax crediting, opieka społeczna, kredyt socjalny, ulga społeczna, potrzeby społeczne, państwowe kredytowanie ulgowe

Between neutrality and engagement: Political journalism in Hungary

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.10.1(18).4

AbstractDownload articleDownload article

audience needs, media systems, objectivity, professionalization, journalism

Polityka wobec zabijania ludzi w konfliktach społecznych. Wykład teoretyczno-metodologiczny

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.22.10

AbstractDownload articleDownload article

killing people, need, conflict, tradition, state, politics, policy, zabijanie ludzi, potrzeba, konflikt, tradycja, państwo, polityka

Warunki mieszkaniowe jako wyznacznik jakości życia osób niepełnosprawnych na przykładzie osób z dysfunkcją narządu wzroku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.24.3.8

AbstractDownload articleDownload article

disability, sight dysfunction, quality of life, housing conditions, housing needs

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout