Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

What will be the future for Local Broadcasting in Norway?

AbstractDownload articleDownload article

local radio, local TV, new media, broadcasting, WEB TV, Internet, society, glocalization, globalization

Wikileaks: pogromca mediów czy stare w nowym wydaniu?

AbstractDownload articleDownload article

internet journalism, Wikileaks, new technologies of mass communication, new media

Od Gutenberga do Tanatosa. Sposoby funkcjonowania tematu „śmierci” książki w kulturze

AbstractDownload articleDownload article

book, new media, hypertext, e-book, remediation, anthropothanatology, pop culture

Parlamentarzysta online: badanie aktywności polityków w Internecie w perspektywie regionalnej

AbstractDownload articleDownload article

political participation, political communication, new media, partycypacja polityczna, komunikowanie polityczne, nowe media

Immanentne i akcydentalne przyczyny kryzysu marketingu politycznego w Polsce. Wpływ przemian technologii informacyjno-komunikacyjnych

AbstractDownload articleDownload article

the crisis of political marketing, political communication, information revolution, new media, kryzys marketingu politycznego, komunikacja polityczna, rewolucja informacyjna, nowe media

Cyfrowy zwrot w polonistyce szkolnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.14(24).2

AbstractDownload articleDownload article

language, new media, cultural software

Daughters and sons of solidarity ask questions: Resistance, gender, race, and class in transgenerational women’s auto/biography, film and new media

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.13

AbstractDownload articleDownload article

gender, Solidarity, race, film, new media, гендер, »Солидарность«, раса, кино, новые медиа

Najnowsze nowe media i stare nowe media / Spór o definicję nowych mediów

AbstractDownload articleDownload article

definition, new media /mediality, image-screen, virtuality

У пошуку нових форм: реалії українського ринку медіа для дітей

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.4

AbstractDownload articleDownload article

new media, digital media for children, typology of children’s digital media, monomedia edition, multimedia edition, convergent mass media for children, Ukrainian book apps

Sztuka jako spektakl. Rozważania nad komunikatem medialnym

AbstractDownload articleDownload article

new media/ mediality, virtual community, spectacular art, media art, virtual culture, art, control, identity

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout