Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Komsomolskaja Prawda: od ideologicznej tuby do tabloidu

AbstractDownload articleDownload article

propaganda, daily newspaper, tabloid, colloquial style, “de-exalting the exalted”

Obraz polityków, urzędników i administracji państwowej w „Fakcie” i „Super Expressie”

AbstractDownload articleDownload article

tabloid, newspaper, “Fakt, ” “Super Express, ” manipulation

Hybridisierung oder Verschwinden des ,Erklärstücks‘? Eine Untersuchung am Beispiel der „Süddeutschen Zeitung“, samt phänomenologischer Interpretation der Befunde

AbstractDownload articleDownload article

newspapers, commenting editorials, explaining editorials

Stratégie du discours rapporté dans la presse écrite polonaise dans une perspective comparative avec la presse écrite française. Cas du discours indirect

AbstractDownload articleDownload article

reported speech, discourse representation, enunciative heterogeneity, media-related speech, journalistic language in Polish newspaper

Das geeinte Europa der getrennten Arbeitsmärkte? Eine diskursanalytische Untersuchung zur Arbeitsmigration in der EU des 21. Jahrhunderts

AbstractDownload articleDownload article

discourse analysis, politolinguistics, analysis of German newspaper articles from 2005 and 2013/2014, work-related migration

The natural framing of military conflict news. The 2008 war in Georgia in Resonance, Izvestia and The New York Times

AbstractDownload articleDownload article

content analysis, media coverage, conflict, Russia, Georgia, newspapers

Formalne i semantyczne aspekty eksperymentów graficznych ze strukturą wyrazu. Analiza na przykładzie tytułów prasowych

AbstractDownload articleDownload article

word structure, graphic experiment, iconicity, conceptual blend, newspaper headline

Das Spiel mit Metaphern in deutschen Geburtsanzeigen

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.142.21

AbstractDownload articleDownload article

Geburtsanzeige, Tageszeitung, Metaphorik, Multimodalität, bimodaler Text, Abbildung, German announcements of birth, daily newspaper, metaphors, multimodality, bimodal text, picture

Powieść w odcinkach na łamach żnińskiej gazety „Pałuczanin” (1927–1939)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.23

AbstractDownload articleDownload article

„Pałuczanin”, Żnin, Pałuki, powieść w odcinkach, Zakłady Wydawnicze Alfreda Ksyckiego, Pałuczanin newspaper, serialized novel, Alfred Ksycki Publishing House

Z historii prasy największych zakładów przemysłowych Wrocławia i okolic (1946–1990)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.62.5

AbstractDownload articleDownload article

company newspapers, party press, regional and local press, Wrocław, Lower Silesia, Głos Jelcza, Głos Rokity, Elwro, Intermoda, Ku Nowemu, Nasze Problemy, Pafawag, Polar, Żeglarz Odrzański, Życie Załogi

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout