Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Trzeci sektor w teorii wielosektorowej polityki społecznej

AbstractDownload articleDownload article

wielosektorowa polityka społeczna, organizacje pozarządowe, trzeci sektor, multi-sectoral social policy, non-governmental organisations, third sector

Diagnoza i analiza funkcjonowania organizacji pozarządowych w obszarze opieki w Polsce. Wnioski z badań empirycznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.25.4

AbstractDownload articleDownload article

welfare/care, non-governmental organisations, third sector, opieka, organizacje pozarządowe, trzeci sektor

Kuratela penitencjarna jako element strategii przeciwdziałania wtórnej przestępczości

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.50.6

AbstractDownload articleDownload article

probation, social readaptation, penitentiary units, non-governmental organisations

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout