Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Między tekstem a obrazem. O specyfice postjugosłowiańskiego dyskursu encyklopedycznego („Leksikon Yumitologije, Bila jednom jedna zemlja. Titova Jugoslavija”)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.1

AbstractDownload articleDownload article

Yugo-nostalgia, encyclopedic discourse, lexicon, image, text, Jugonostalgija, enciklopedijski diskurs, leksikon, slika

Refutación de nostalgia. Memoria y cuerpo en „El Tercer Reich y La parte de los crímenes de Roberto Bolaño”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-2546.25.12

AbstractDownload articleDownload article

nostalgia, Roberto Bolaño, memory, body, crime fiction

Nostalgiczny wymiar muzeów gier wideo

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.7

AbstractDownload articleDownload article

museum, video games, nostalgia, muzeum, gry wideo

Criticism of “fascist nostalgia” in the political thought of the New Right

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.40.3.6

AbstractDownload articleDownload article

New Right, Fascist Nostalgia, Italian Social Movement

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout